Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tidningen Fönstret

Annonsera i Fönstret

Annonsbokning och utgivningsplan 2023

Fönstret skickas direkt hem till samtliga kursledare och studiecirkelledare i ABF, Sveriges största studieförbund.

Fönstret är en av Sveriges största kulturtidskrifter. Oumbärlig för alla som vill nå viktiga opinionsbildare när det gäller kultur, politik och folkbildning. Annonserar du i Fönstret når du cirkelledare, bibliotek och beslutsfattare inom kultur- och utbildningsområdet över hela Sverige. Fönstrets läsare har kontakt med närmare en miljon människor i sitt arbete.

Annonskontakt

DA Media AB 08-786 03 34, annons@da-media.se

Annonspriser 2023

Storlek Pris
Uppslag: 406 x 229 mm 30 100.-
Baksida: 186 x 219 mm 18 800.-
1/1 - sida: 186 x 229 mm 17 300.-
1/2- sida: 186 x 112 mm
91 x 229 mm
10 000.-
1/4-sida: 91 x 112 6 100.-
1/8-sida: 91 x 54 3 800.-

Bilagor offereras
Ingen moms tillkommer. Tidningen Fönstret är momsbefriad.
TS-upplaga: 35 000 ex

Utgivningsplan 2023

Nummer Materialdag Utgivningsdag
1/2023 7 februari 20 februari
2/2023 9 maj 22 maj
3/2023 22 augusti 4 september
4/2023 8 november 20 november

 

Tekniska upplysningar: 
Fönstret är medlem i Sveriges Tidskrifter och följer de specifikationer och normer utgivna av Svenska Tidningsutgivarföreningen och Sveriges Tidskrifter september 1998.

 • Digital annons skall lämnas som en stängd EPS-fil alternativt högupplöst pdf med inkluderade typsnitt och i 100 % av det bokade annonsformatet. Bilder skall vara definierade i CMYK-färg och hålla minimum 266 dpi i upplösning.
 • Inkludera typsnitt med t. ex xADS eller Proscript.
Eller skapa textkontur/vektoriserade tecken i Adobe 
Illustrator eller FreeHand.
 • Utskrift samt följesedel skall faxas i samband med översändandet. Till fyrfärgsannonser ska färgutskrift eller pdf bifogas, så att vi ser hur annonsen ska se ut.
 • Namnet på annonsdokumentet skall innehålla: Annonsörens namn, publiceringsdatum och utgåva (ex. Bilda-010606 nr4)


Tänk på detta:

 • Namnet på annonsdokumentet får inte innehålla följande DOS-tecken: asterisk (*), backslash (\), slash (/), kolon (:), större än (>), mindre än (<), tummärke („), vertikalt streck (|).l Färgbilder skall vara CMYK-separerade och tryckanpassade.
 • Färger skall vara definierade efter Europaskalan i fyrfärg (CMYK).
 • RGB, Pantone- eller s.k. Spotfärger får inte förekomma.
 • Bilder i annonsen skall monteras högupplösta, minimumupplösning 266 ppi. Femfiliga EPS:er eller OPI-länkade bilder får inte förekomma i annonsen.
 • Friläggningsbanor får inte ha för hög upplösning (max 1.500 dpi).
 • Flera monterade nivåer av EPS får inte förekomma.
 • Godkända typsnitt skall vara av PostScripttypsnitt av typ 1. 
TrueType, MM-fonts eller egentillverkade typsnitt får inte förekomma.

Om annonsmaterialet inte överensstämmer med villkoren debiteras de extra kostnader som tillkommer för att göra materialet tryckfärdigt.

xAds finns att beställa kostnadsfritt från Fönstrets redaktion. Adress: Fönstret, Box 522, 101 30 Stockholm
tfn: 08-613 50 00
. Fax: 08-24 69 56
e-post: fonstret@abf.se