Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Dags för nytt kunskapslyft!

Kunskap och bildning är en drivkraft för utveckling. ABF har alltsedan starten utgått ifrån övertygelsen att människor växer med kunskaper och att samhället när så sker blir rikare. En av styrkorna med den svenska modellen är just den höga kompetensen i arbetskraften.

Vi vet att många människor är arbetslösa, samtidigt som det råder arbetskraftsbrist inom många sektorer. Vi vet också att arbetsmarknaden förändras och fler arbetsuppgifter kommer att automatiseras. Då riskerar människor att bli övertaliga, och de med kort utbildning kan ha svårt att hitta nya jobb. Vi vet också att antalet platser inom vuxenutbildning har minskat kraftigt sedan det förra kunskapslyftet som genomfördes 1997–2002.

Regeringen har redan presenterat planer på ett nytt kunskapslyft, men vi ser att några grundläggande faktorer saknas. För att kunna studera som vuxen krävs mod och trygghet. Med utgångspunkt i vad som fungerade väl i förra kunskapslyftet driver ABF frågor som gör att satsningen kan bli ett kunskapslyft för alla.

Studieförbunden kan, tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer, nå människor som inte annars skulle tänka sig att studera. Till exempel kan fackförbunden spela en viktig roll för att nå människor på arbetsplatser, medan andra föreningar kan nå människor i deras bostadsområden eller i andra sammanhang.

Det behövs också individuellt anpassade studiemotiverande insatser. Det kan vara öppna orienteringskurser eller något liknande de ABF-skolor som genomfördes i det förra kunskapslyftet. Men det kan också vara långsiktiga satsningar med en tonvikt av sociala aktiviteter, innan personer kan börja röra sig vidare mot mer arbetsmarknadsnära verksamheter.

En av de viktigaste faktorerna för att möjliggöra för alla att kunna studeraär studiefinansiering. Vi menar att alla som deltar i studier på grundskole- och gymnasienivå ska kunna göra det utan att behöva ta studielån.

Jag har några gånger fått frågor om varför ABF ägnar sig åt det här, det kan väl ändå inte vara meningen att alla ska bli akademiker? Nej, självklart inte. Det handlar om så mycket mer än att stärka en persons förutsättningar att kunna få arbete, och folkbildningen har stora möjligheter att vara en demokratisk förändringskraft. Kunskap och bildning bidrar till att en människa utvecklas, och kan finna möjligheterna att påverka det samhälle hen lever i.

I arbetet med asylsökande under de senaste åren, har ABF visat på vilket sätt våra nätverk och vår pedagogiska metod kan vara till nytta för att lösa samhällsutmaningar. Vi kan vara en av länkarna i en utbildningskedja tillsammans med folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning. På det sättet kan vi också bidra till att göra en annan värld möjlig.