Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Hur vet du det?

Den 9 september är det val i Sverige. Det har knappast undgått någon, men det är stora skillnader i valdeltagandet mellan olika delar av Sverige. Vår idé om ett öppet samhälle som är baserat på dialog och ömsesidig tillit utmanas alltmer från olika håll.

Många människor bär på en känsla av ett Sverige som håller på att gå sönder. Medierna rapporterar om ett hårdare samhällsklimat och växande motsättningar. Samtidigt som siffror visar att den svenska ekonomin är stark och arbetslösheten är rekordlåg.

Många gånger verkar fakta väga lätt gentemot känslor och åsikter i det offentliga samtalet såväl som runt fikabordet eller i sociala medier. Därför är det så viktigt att vi i många fler sammanhang ställer den mycket enkla, men tydliga frågan: ”Hur vet du det?” En fråga som för övrigt är viktig att ställa även till sig själv emellanåt.

Mycket av det som ABF står och verkar för står på spel i riksdagsvalet 2018. Som folkbildare måste vi försöka undvika att förstärka missnöjet och i stället prata om hur vi kan bidra till att fler människor ska ha förutsättningar att påverka och känna makt över sin vardag och hysa gott hopp för framtiden. Det är också därför vi har gjort den långsiktiga satsningen ”Gör din röst hörd”. En satsning som inte bara ska pågå fram till valdagen, utan även efter valet. Vi behöver på alla sätt vi kan bidra till att öka människors politiska medvetenhet och engagemang.

Jag är fast övertygad om att folkbildningsrörelsen som ABF är en del av är viktigare än någonsin. För i folkbildningens själva väsen finns en optimism om framtiden – en tro på att bildning kan lyfta människor och därmed hela samhället.

Varje studiecirkel, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet är en möjlig arena för samtal om hur samhället är och hur det borde vara. Samtal som kan bära med sig frön till hur vi emensamt kan omforma samhället. Det har fungerat förr, det fungerar varje dag och kommer också att kunna fungera i framtiden.

ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi har verksamhet i landets samtliga kommuner och därmed goda möjligheter att skapa lokala mötesplatser. Där människor som bor och verkar på orten själva kan formulera sina behov och skapa förändring. ABF har verktygen som behövs! Låt oss ta det uppdraget på allra största allvar. För oavsett valresultatet den 9 september, måste vi fortsätta att agera för demokratin. Det kan aldrig vara försent! På så sätt kan vi – du och jag – bidra till att göra en annan värld möjlig.

Publicerad i nummer 3, 2018