Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Stoppa kulturkriget!

Att Sverigedemokraterna styr regeringen från baksätet är inte längre en nyhet, utan ett faktum. Vi ser flera exempel på det. Det har föregåtts av ett mångårigt och konsekvent arbete, där kulturfrågorna stått främst. Att först ändra retoriken, för att på sikt ändra de värderingar som uppfattats som gemensamma, att slå in kilar och splittra grupper och människor.

Det har gått så långt att alla som står upp för mänskliga rättigheter, civilsamhälle eller ett fritt kulturliv avfärdas som ”vänster”. Det gäller även, på oklara grunder, vissa generaldirektörer eller kommunernas organisation SKR. Organisationer som är kritiska mot den förda politiken hotas med neddragningar. Övriga exempel är att konst som uppfattas som provokativ inte får visas, dragqueens förbjuds att läsa sagor för barn, och det största oppositionspartiets lotteriverksamhet ska förbjudas.

Och i skrivande stund har regeringen skickat en promemoria på remiss, som går ut på att riksdag och regering ska fördela medel mellan folkhögskolor och studieförbund. Att det inte ska göras av den förening, Folkbildningsrådet, som sedan decennier haft i uppdrag att via tillitsfull styrning från staten göra detta. På samma sätt som exempelvis idrottsrörelsen fördelar resurser internt. Och detta initiativ kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen banar väg för att föra över medel från studieförbund till folkhögskolor. Och därmed ställa studieförbund och folkhögskolor mot varandra. På så sätt ökar riskerna för splittring inom folkbildningen. När vi som mest behöver sammanhållning. Kortsiktiga vinster får inte stå i vägen för långsiktighet och enighet. För nästa gång kan folkhögskolorna stå på tur.

Det är viktigt att vi står solidariskt mot de krafter som vill splittra och riva ned. Att ta diskussioner när inskränkningar görs av demokratin, när människovärdet hotas då skillnad görs mellan folk och folk.

Vi kan alla vara stolta över att vara en del av en organisation där vi bygger en stark demokrati för framtiden, genom ett fritt och oberoende föreningsliv. I möte, i dialog, i organisering – alltid med respekt för varandra.

Publicerad i nummer 2, 2023