Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Tydliga tankar
– då och nu

Den gångna helgen besökte jag SSUs 39:e kongress, där 249 ombud samlades. Dessa ombud och alla andra som arbetade med kongressens genomförande visade tydligt att det finns ett stort antal engagerade unga människor som vill vara med och förändra världen.

SSU firar också 100 år som organisation 2017. I min hälsning till 100-åringen tackade jag SSU för att de, tillsammans med andra organisationer inom arbetarrörelsen, en gång i tiden fattade beslutet att starta en organisation för bildningsverksamhetens ordnande. Den organisation som så småningom kom att få namnet ABF.

Tanken med att bilda ABF var mycket tydlig, nämligen den att ett samhälle som vilar på breda demokratiska grundvalar också kräver samhällsmedlemmarnas kompetens. Den tanken håller än i dag. Demokrati skapas och hålls vid liv av människor som inser vikten och förstår kraften i den.

Båda organisationerna startade under tidigt 1900-tal, då Sverige var ett fattigt land som många tvingades att lämna för att söka en annan och bättre framtid för sig och sina barn. Men det var också tiden för en växande arbetarrörelse som kämpade för jämlikhet och rättvisa. Efter många års kamp lyckades man få igenom beslutet om allmän och lika rösträtt, den som var och fortfarande är en av de viktigaste grundstenarna för ett samhällsbygge som omfattar alla.

ABF har med den fria och frivilliga folkbildningen som instrument bidragit till byggandet av demokrati i Sverige. Men det instrumentet måste vi tillsammans värna om. Det visar inte minst nazisternas närvaro till exempel i Almedalen i år. Deras agenda är att hindra och skada demokratin genom att angripa människor som står upp för dess värderingar och ideal.

Vi måste stå emot! Ett sätt att göra det är att stärka våra kunskaper i tider av nyhetsundvikande, filterbubblor och alternativa fakta. Därför driver vi frågan om ett kunskapslyft för alla! Alltid enligt principen mest till de som fått minst.

Ett annat sätt, som vi alla kan bidra till, är att aldrig låta ett rasistiskt uttalande stå oemotsagt. Ta diskussionen när den uppstår, varje gång den uppstår! Det är din och min skyldighet att tydligt visa att vi som på olika sätt finns inom ABF också står upp för jämlikhet. Varje gång!

Ett tredje är att motivera människor i vår omgivning att värna det som våra föregångare kämpade för, det vill säga den fria och allmänna rösträtten. Det är avgörande för framtiden att så många som möjligt deltar i valen som stundar – 2017 års kyrkoval och 2018 års riksdagsval.

Tron på att ett samhälle som håller ihop är ett bättre samhälle för oss alla är den som driver mig i mitt arbete. Genom att organisera, bilda och påverka – genom att stärka folkrörelserna och motverka klassamhället – så kan DU och jag fortsätta arbetet för att göra en annan värld möjlig.