Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Förr

Avkristnandet

av Sverige

På område efter område har Sverige de senaste 150 åren gått från att vara en kristen till en sekulär stat. Här är den långa historien om kristendomens uppgång och tillbakagång i Sverige.

2000: Riksdagen beslutar att Svenska kyrkan ska skiljas från svenska staten. Sverige blir nu en helt sekulär stat. Kyrkan behåller dock rätten att ta ut begravningsavgift, samt får statliga bidrag för sina kyrkliga byggnader.

1996: Den automatiska anslutningen av svenska barn till kyrkan slopas, från och med nu krävs det att barnet döps för att det ska bli medlem.

1970: Lagen som förbjuder ”hädelse” mot kristendom och andra religioner slopas och ersätts av lagen om hets mot folkgrupp.

1962: Den svenska skolan ska från och med nu vara konfessionslös, d v s neutral i förhållande till kristendomen. Kristendomskunskap döps om till Religionskunskap med syfte att ”spegla de fem världsreligionerna”.

1958: Skolans morgonbön ersätts av icke-religiösa morgonsamlingar.

1951: Lagen om religionsfrihet slår fast att det från och med nu är tillåtet att inte tillhöra något trossamfund.

1919: Konfirmationen slutar att vara en del av den obligatoriska skolundervisningen. Luthers lilla katekes slopas som officiell lärobok.

1908: Möjligheten till borgerlig vigsel i kommunens regi införs.

1888: Riksdagen slopar bötesstraffet för ”uteblivande från husförhör”.

1882: Skolplikt införs i Sverige, alla barn måste från och med nu gå sex år i skolan. I samband med det tar över kommunerna utbildningsansvaret från kyrkan.

1864: Sverige inför kommuner, vid sidan av de kyrkliga socknarna, som tidigare varit den enda politiska och administrativa lokala enheten i Sverige.

1858: Sex svenska kvinnor som konverterat till katolicismen döms till landsförvisning och tvingas lämna Sverige. Men två år senare ändras lagen så att svenskar tillåts att lämna svenska statskyrkan för annat av staten godkänt ”evangeliskt” samfund (frikyrkor) och 1873 får svenskar även bli katoliker.

1726: Bönemöten i hemmen förbjuds, som ett sätt att motarbeta frikyrkor.

1779: Gustav III avskaffar dödsstraffet för ”trolldom” och ”satanspakt”. Så sent som 1796 dömdes två smeder av Nora tingsrätt i Västmanland som skyldiga till att ha försökt sluta en pakt med djävulen.

1686: Sverige blir ett av världens mest läskunniga länder, efter att 1686 års kyrkolag slår fast att det är varje prästs plikt att ge församlingsborna undervisning, i form av husförhör och konfirmation. Kyrkans ”klockare” ansvarar för läsundervisningen.

1675: Den svenska häxhysterin når sin kulmen i värmländska Torsåker den 1 juni när 71 kvinnor avrättas för häxeri. En lag grundad på Bibelns bud ”du skall icke låta en trollkona leva”. Men staten anser att häxhysterin gått för långt, inrättar ”Trolldomskommissionen” som 1677 beordrar landets präster att förmedla till folket att landet är rensat från häxor.

1008: Olof Skötkonung, Sveakung över Mälardalen och Västergötland, låter som första svenska kung döpa sig. Uppsala ting kräver dock att han samtidigt accepterar den gamla asatron och dess sedvanor.

Publicerad i nummer 3, 2023

Fler av Stig-Björn Ljunggrens artiklar i tidningen Fönstret: