Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Förr

Den svenska skolans historia

Skolan är ett glödhett politiskt diskussionsämne. Här är den långa historien om det svenska utbildningsväsendet – från medeltidens prästutbildning till dagens friskoledebatt.

1991
Svenska friskolor får samma rätt till kommunala medel som offentliga skolor. En reform – unik i världen – som ökat elevens/föräldrarnas frihet att välja skola, men som samtidigt kritiseras hårt för att gynna de elever som redan kommer från en studievan miljö.

1969
Ämnet Kristendomskunskap slopas och ersätts med Religionskunskap.

1962
Uppdelningen mellan ”Realskola” och ”Folkskola” slopas och ersätts med hänvisning till jämlikhetsskäl av ”Grundskolan” med nio årskurser lika för alla Sveriges elever, oavsett bakgrund.

1955
En ny läroplan antas som gör sexualundervisning obligatorisk i alla svenska skolor.

1941
Engelska införs som främmande språk i folkskolan.

1882
Nu införs skolplikt i Sverige, alla barn måste från och med nu gå sex år i skolan. Kommunen tar över utbildningsansvaret från kyrkan.

1842
”Allmän folkskola” införs för att ge alla Sveriges barn en utbildning. Lagen fastslår att det ska finnas en skola i varje socken och en godkänd lärare i varje skola.

1820
Nu lagstadgas det för första gången om ett betygssystem, i fyra steg (A, B, C och D).

1786
Nu grundas den första ”flickskolan” i Sverige, i Göteborg, en skolform som levde kvar till 1956, då ”samundervisning” helt ersätter de tidigare könsuppdelade skolorna.

1724
I 1724 års skolordning ökar matematikens och naturvetenskapens inslag i undervisningen, bl a som en följd av Carl von Linnés arbeten.

1693
Den första formen av examen införs, ett prov som måste klaras för att eleven ska få gå vidare från gymnasium till ”akademi” (universitet). Motivet är att öka jämlikheten på så sätt att med ett prov kunde fler gå vidare till högre studier än de adliga barnen som automatiskt fått plats tidigare.

1686
Sverige blir ett av världens mest läskunniga länder, efter att 1686 års kyrkolag slår fast att det är varje prästs plikt att ge församlingsborna undervisning, i form av husförhör och konfirmation. Kyrkans ”klockare” ansvarar för läsundervisningen.

1561
… finns det 22 skolor sammanlagt i Sverige. Undervisningen sker från och med nu på svenska.

1200-talet
De första skolorna i Sverige blir ”katedralskolorna” i Linköping, Uppsala, Västerås, Strängnäs, Skara och Lund som startas efter att påven beslutat att alla kristna länders domkyrkor ska hålla sig med en egen prästutbildning.

Publicerad i nummer 4, 2022

Fler av Stig-Björn Ljunggrens artiklar i tidningen Fönstret: