Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Den 15 september

smäller det!

Studiecirkeln. Det finns något gemytligt redan över själva ordet.

Jag filmar cirkeldeltagare inför den webbsända ledarutbildningen den 15 september. Då är ni alla hjärtligt välkomna att titta – på dator!

”Vi är nog en idealgrupp”, säger många.

”Öppna, glada, generösa, alla får plats, ingen dominerar. Vi lyssnar på varandra.”

Och jag ställer den fråga som blivit min ständiga följeslagare:

”Varför? Hur blev just er grupp så bra?”

Svaret dröjer.

”Det är nog slumpen. Vi hade tur att det blev vi i den här cirkeln.

I andra grupper brukar det uppstå konflikter, men inte här. Vi är unika.”

Jag tror inte på det. För jag ser något annat. Jag ser en cirkelledare som nästintill obemärkt skapat en grupp. Det syns i närvaron och tilltalet. Hur hen lyhört ser alla. Fördelar ordet. Håller i tråden. Undviker kritik, men söker förbättringar. Motar bort rädslor, stärker självförtroenden med uppmuntran.

Jag ser hur frånvaron av krav skänker trygghet. Hur frihet skapar lust.

Det är ingen slump, det är en medveten ledare som genom iakttagelser likt en hantverkare lärt sig hur man bygger en samvaro där alla har lika värde. Det är så skickligt att man vid första inblicken inte ser hur det är gjort.

Och ändå, under den där bedrägligt stilla, trivsamma ytan, så råder också motsatsen. Det finns inre stormar av olika slag. Små vindilar av tveksamheter, räcker jag till? Är det bra nog det jag gör?

Olika mål, de som bara vill ha trevligt eller snabbt lära sig. Mycket. Nu. Genast.

Utanförskap, deltagaren som ramlade in i cirkeln terminer efter alla andra och fortfarande inte riktigt förstår alla skämt. Och så de mer kraftfulla kastvindarna: ”Flyktingar är ju såna, det vet man ju.”

Generaliseringarna. Den iskalla känslan av att vi som var så överens om allas lika värde, inte är det längre. Och ledaren måste hantera det som förr eller senare, mer eller mindre synligt, tränger igenom och sipprar ut.

Om detta ska vi prata både på ABFs stora konferensOrdet fritt i Göteborg om ett par veckor och i webbsändningen den 15 september. Save the date!