Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

”Följ 3:1-regeln!”

Vad ser ni här nedan?
1 + 1 = 2
2 + 7 = 9
3 + 3 = 7
4 + 1 = 5

Nästan alla upptäcker felet. Men ingen ser att där också står tre tal som är rätt. Vi är lärda att leta efter felen. Det positiva är något vi måste bemöda oss om, medan motsatsen kommer av sig självt.

Sedan urminnes tider är vi programmerade för att tackla hinder och har därmed av biologiska skäl en förkärlek för pessimism. Vi skannar tänkbara faror, allt som kan gå fel. Men enligt hjärnforskningen så kan negativa känslor trängas bort med hjälp av positiva upplevelser. Så fundera och fokusera på situationer där du har varit en lyckad ledare, privat eller i jobbet och så håll kvar den känslan.

För det är likadant med synen på människor, vi letar efter det avvikande, det som vi upplever som fel.

Deltagaren som stakar sig på samma franska uttal gång på gång. Ju mer cirkelledaren fokuserar på felet, desto större blir det. I värsta fall en hang-up som skapar oro och väcker den lättväckta demonen som väser ”du kan inte” i deltagarens öra varvid felet cementeras.

Bättre då att fästa uppmärksamhet på det som fungerar, de där sekvenserna där språket bara flyter fram. Det är ett förhållningssätt som av bara själva farten kan lossa problemet. Att stirra sig blind på den felande länken kan skapa en onödig låsning.

3:1-regeln handlar om att det behövs tre positiva tankar som motvikt till varje negativ tanke. En siffra som understöds av forskningen. Sjunker man under 3:1 börjar de negativa tankarna, som alltså per automatik är starkare, att ta överhanden och drar ned i en negativ spiral.

Jag tänker på hur idrottsrörelsen alltid framhävt beröm och bekräftelse som en av de viktigaste faktorerna för att nå sina mål. Hur ser det ut i din vardag, idel dunkar i ryggen eller gnet, gnöl kring egna och andras tillkortakommanden?

Träffade nyligen en ABFavdelning som ville diskutera hur man bäst bemöter kritik från medlemsföreningar som börjar ifrågasätta samarbetet. Lyssnandet är A och O, för jag tror inte på det ihärdiga försvaret. Hellre då att ställa en öppen fråga, hur tycker du att samarbetet fungerar? Styra in dialogen mot det positiva, det som kan utvecklas.

Bortom allt som inte har varit bra, vad finns där? Identifiera det, summera, konkretisera och åtgärda. Gör upp en handlingsplan.

Jag tror inte på att rota isvagheterna, hellre då förstärka styrkorna. Tanke, känsla, handling. Denna treenighet. För tanken styr känslan och när känslan dalar så minskar också prestationsförmågan.