Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Minnet är kort!

Gräva där man står kan också handla om att söka i sig själv.

Det finns en rit i mitt liv som jag värnar. Inför varje ny termin så ägnar jag mig åt en utvärdering, en sorts personligt delbokslut.

Sen 40 år skriver jag dagbok över det mesta, mitt ledarskap, mitt liv, det har blivit ett beroende jag inte klarar mig utan. Korta notiser efter träffar, vad jag gjorde, vad jag tänkte, hur det kändes. Längre texter om livet i sin helhet.

Minnet är förtvivlat kort. Och värre blir det.

Jag tror att jag ska komma ihåg hur jag tänkte och gjorde med mina cirkelgrupper, men i mötet med en ny är allt som bortblåst. Då prisar jag mina handskrivna anteckningar som berättar så mycket. Notes to myself, som innehåller både det positiva och misstag som jag inte har lust att göra om.

Att upprepa sig, säga, göra på samma sätt, urholkar och tär på den kreativa livskraften. En lycklig ledare är den i utveckling och som Aristoteles skrev, ”lyckan är resultatet av verksamhet”. Så högtidligt och närmast rituellt går jag en gång om året igenom anteckningarna.

Min privata bok är sprängfylld med en massa kunskap om mig själv och det är då jag årligen avsätter ett dygn för att högtidligt söka sanningen – om mig. Storögt läser jag skriver ner en summering och kan häpet konstatera ord som återkommer, mönster och händelser som upprepas. Det är ett märkligt avslöjande så här med perspektiv.

Anteckningarna blottlägger vad som varit mest i fokus. Det är ett väldigt intensivt och spännande arbete, som sker helt under tystnad, som vore jag på retreat.

Jag pausar, mediterar, bastar, äter en god middag och närmar mig kickoffen!

Det drar ihop sig till den stora viktiga frågan: Vad lärde jag? Vad ska jag förändra? Jag jämför med tidigare utvärderingar. Allt jag då uppmanade mig själv, hur gick det? Tre hörnstenar innehåller sen min framåtblick: prestation, lärande och upplevelser, vad vill jag nu uppnå?

Alla iakttagelser landar till slut i ett antal råd till mig själv.

Pröva! Börja nu med att skriva noteringar om ditt ledarskap, så att du kan summera 2020 när det blir dags. I stället för att då låta facebook sammanfatta ditt år, så samlar du dina egna tankar i en dagbok. Skriv där du står.

Du kommer att lära dig mer än du tror!

Publicerad i nummer 1, 2020