Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Varför fastnar vissa saker?

När lärde du något nytt senast?” är en fråga som jag ofta ställer i mötet med nya grupper.

Svaren varierar. Det kan vara allt från ”hur man fyller på kylvätska i bilen” till något vi nyss har talat om.

Min följdfråga blir sedan alltid: ”Varför?”

Vad är det som gör att vissa saker fastnar och blir till kunskap?

Det är då folk brukar börja skruva på sig. Det som har känts som en självklarhet kan vara svårt att besvara. Men om man envist borrar sig fast i frågeställningen och söker bortom det givna, så finns guld att finna.

Självreflektion är ett kraftfullt verktyg för att förstå och lära mer.

Det svar som först dyker upp är ofta att det var något jag hörde, såg, tyckte var intres- sant. Men återigen, varför? Det är mycket vi har sett, hört och gjort som bara passerat. Till slut närmar vi oss kärnan.

”Det var något jag behövde kunna.”

Precis så. Motivationen!

Det handlar om en sinnesstämning, en önskan och glädje att kunna något jag har användning för. Målsättning och motivation är intimt sammankopplade.

Men om jag nu anmäler mig till en studiecirkel i datakunskap, så är det väl ganska givet att motivationen finns. Förvisso, men den ledare som förmår elda på den redan existerande glöden ökar intensiteten i lärandet.

Återigen är frågan: Varför är det så viktigt att lära dig just data?

Hur kan du ha nytta av det?

Få liv i deltagarnas målbilder, kanske handlar det om en önskan att få en bättre kontakt med sina barnbarn via sociala medier. Kunna dela bilder, musik, drömmar, men inte riktigt veta hur man gör.

Det är i formulerandet om vad deltagarna vill åstadkomma som läroprocessen startar. Viljan att utvecklas är livets heliga graal och min ledstjärna.

Via forskningen om lärstilar så vet vi nu också att våra sinnen är väldigt styrande för hur vi lär. Ju fler sinnen som är involverade i kunskapssökandet, desto bättre. Det handlar om att se, höra, röra och göra. Oavsett cirkelns ämne, jobba för möjligheter till att både läsa, skriva, teckna, lyssna, prata, använda dator, övningar, rollspel och olika former av spel. Tänk: ”In genom alla sinnen, in i alla minnen.”