Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Varning för svåra ord!

Förtryck kan se ut på många sätt. Detta att få någon att känna sig mindre värd. Klassmässigt har det alltid funnits. Överklass kontra underklass.
Men det finns också det som är svårare attse igenom, som att använda ett akademiskt språk med täckmantel av att vara lärd och bildad, men i stället skapa oro och osäkerhet.
Jag ser det sistnämnda alldeles för ofta.
Och än värre, jag har på sistone i en studiecirkel dessutom själv förvärrat en sådan situation.
Jag fick en antagonist som gärna ville framhålla sina universitetsår och akademiska poäng. Jag tror att det triggade det revanschsugna arbetarbarnet i mig.
Ödesdigert nog bestämde jag mig för att försöka svara med samma språk. Ord som för de allra flesta kräver kontakt med ett uppslagsverk flög genom luften.
Dumt, så dumt. Visst, den där dispyten kunde jag väl axla, men inte konsekvenserna. Jag insåg för sent, att i den grupp där jag bar ledaransvaret, satt en person som blev gråtfärdig av att känna utanförskapet, att inte förstå. Och jag förblindad av min egen ordkamp såg inte detta. Aldrig mer. Nästa gång ska jag kräva ett språk som gör det lätt för alla att hänga med och vara delaktiga.

En annan gång skrev jag en text i ett akademiskt sammanhang och fick veta att mina meningar var för korta. I högskolevärlden måste meningarna vara längre och med många bisatser. Vad är poängen med att försvåra det redan svåra?
Eller som när jag besökte ett större företag i landet för att vara delaktig i ett innovationsarbete. Det handlade om att ta fram nya produktidéer. Det ansågs vara en uppgift för den välutbildade utvecklingsavdelningen. Men i produktionen fanns folk som hade arbetat på företaget i hela sitt liv utan att någonsin bli tillfrågade.
Det säger något om konflikten mellan den praktiska kunskapen och den teoretiska. Och vilket som premieras mest.
Men bortom det. Jag vet vilka som får saker och ting att växa och utvecklas. Det vet du också.