Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

En annan

värld är möjlig

I skrivande stund är jag precis hemkommen från ett par fantastiska dagar på Bommersviks kursgård och första träffen med den grupp som ska leda revideringen av ABFs idéprogram. Några kanske hajar till och undrar varför det ska revideras. För en del känns programmet fortfarande ganska nytt. Vissa har kanske börjat använda det i den dagliga verksamhetsplaneringen ganska nyligen – eller åtminstone kan det kännas så. Sanningen är dock att det snart är tio år gammalt, och att själva processen som föregick programmet, då organisationen och medlemsorganisationerna jobbade med att ta fram det – pågick under några år innan det antogs.

Mycket har hänt i vår organisation och i vår omvärld sedan dess. Det är en av anledningarna att det är dags att ompröva texterna i programmet. En annan anledning är att det är viktigt att varje generations företrädare för en folkrörelse som vår känner att de själva äger sina styrdokument. Att man känner att man har haft möjligheten att påverka i diskussionerna om vad just vår organisation står för. Att det är just vi som är aktiva just nu som tillsammans har bestämt vad det är för grunder som styr vårt handlande i vårt uppdrag och arbete.
Ett idéprogram är ju ett program om våra värderingar. Vissa delar i det förändras inte över tid, såsom vår människosyn eller andra grundläggande värderingar. Andra saker kan dock förändras. Är de utmaningar som vi har formulerat i vårt idéprogram som var relevanta för 10–12 år sedan lika relevanta i dag? Har det tillkommit nya utmaningar i samhället i dag? Kan andra ha tonats ned? Vad är det egentligen vår organisation ska fokusera på från 2016 och framåt? Dessa är några frågor som vi i programrevideringsgruppen började diskutera på Bommersvik. Vi sitter dock inte på svaren – de behöver vi hjälp med. Det är där du kommer in.

Ganska snart kommer vi att skicka ut frågor som vi gärna vill få in många svar på. Vi kommer att skicka dem till våra cirkelledare, till avdelningar och distrikt, och till våra medlems- och samverkansorganisationer. Svaren kommer att ligga till grund för det första programförslag som vi sedan skickar ut på remiss till hösten. I början på 2016 kommer det nya programmet att färdigställas, och läggas fram till stämman för beslut.
Den process vi nu drar i gång kommer att ge oss en viktig ideologisk diskussion i hela vår organisation.
Tillsammans kommer vi i detta arbete att stärka vårt ABF och ge grunden för att vi ska fortsätta vara ett ideologiskt starkt studieförbund som vill göra en annan värld möjlig. Det ser jagväldigt mycket fram emot.


Helén Pettersson är ordförande i ABF och riksdagsledamot (S) från Umeå. Hon sitter i arbetsmarknadsutskottet

Fler artiklar om allt som händer i ABF: