Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Annika Nilsson

Hundraåringen som
aldrig står still

I år fyller ABF 100 år! Det ska vi naturligtvis fira. Jubileumsvecka, 11–16 juni i Stockholm, jubileumsfilm, utställningen Drömmarnas verkstad, fototävling, mosaiktävling, antologi med mera. Det ären vital och pigg hundraåring som varje dag möter nya människor i studiecirklar, föreläsningar och kulturprogram. Vi har verksamhet i alla kommuner och för många är just ABF synonymt med studiecirkel.


ABF bildades för att ge människor möjlighet till bildning. I ett samhälle där utbildning var förunnat endast vissa och där det snarare sågs som ett problem när arbetarna fick utbildning insåg arbetarrörelsen att kunskap är makt. Kunskap gav möjlighet att förändra samhället. Det var genom att ge fler tillgång till bildning som en riktig samhällsförändning kunde ske. 
Vad har då förändrats för ABF under dessa hundra år? Egentligen allt och ingenting. Vi har mottot att ge mest till de som har fått minst. Klassamhället existerar fortfarande även om det ser annorlundaut i dag. Fortfarande är utbildning och kunskap en maktfaktor. Fortfarande får inte alla möjlighet till utbildning, de val man gör till gymnasiet ska gälla hela livet. En gång elektriker alltid elektriker. Möjligheten till det livslånga lärandet, till en andra chans, är nästan obefintlig. Jag är helt övertygad om att ska vi möta globaliseringen ska det ske genom att stärka medborgarnas kompetens, inte tvärtom. ABF har alltid stridit för rätten till utbildning och bildning. Denna kamp är viktigare nu än tidigare.


Men klassamhället syns också i att fler barn lever i fattigdom, de tvingas avstå från fritidsaktiviteter, glasögon och skolutflykter. Vi ser det i ett ökat antal hemlösa, som vandrar runt för att söka tak över huvudet.
ABFs uppdrag är glasklart. Vi ska finnas för alla. För de som vill lära sig ett språk, ett hantverk, spela musik, lyssna på en författare, lära sig hantera data och mobil för att kunna kommunicera medbarnbarnen. Vi ska öka kunskapen och förståelsen om Sverige och omvärlden genom intressanta föreläsningar. När du lämnar ett ABF-arrangemnag ska du ha fått nya insikter.


Men vi ska också tydligt ta
ställning för de som står längst bort från makt och inflytande. Vi ska se det som andra inte ser. Vi ska tro på de som inte blir trodda. Vi ska i alla lägen stå på den enskilda människans sida. Vi ska genom vår verksamhet få människor att växa, ge dem verktygen att förändra sitt liv och tro på sig själv. Vår verksamhet står aldrig still. Vi förändras hela tiden. Vi möter det nya med en tydlig förankring i vår ideologi och vår historia. Det är så vi har lyckats utveckla verksamheten i över ett hundra år. Vårt uppdrag är fortfarande lika viktigt och aktuellt. Vi gören annan värld möjlig!


Annika Nilsson är förbundssekreterare i ABF. Hon har tidigare varit riksdagsledamot (S), statssekreterare och ord- förande i riksdagens kulturutskott. Annika bor i Haninge med sin man och två barn.

Fler artiklar om allt som händer i ABF: