Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Klubb för demokrati

Barns och ungdomars röster behöver höras mer. Därför anordnar UNGA ÖRNAR demokratiklubbar och hoppas nu att fler startas runt om i landet. – Barn och unga har gott om åsikter, så det gäller för de vuxna att lyssna bättre och uppmuntra och skapa forum för barn att göra sin röst hörd på, säger CAJSA MOSBAKK på Unga Örnar.

Är du under 18 år får du inte rösta. Samtidigt är den information som finns om demokrati och inflytande inte heller särskilt anpassad för den som inte är myndig.

– Det här gör att barns och ungdomars åsikter inte alltid kommer fram och det är därför vi i Unga Örnar jobbat med just demokratifrågor i 90 år, säger Cajsa Mosbakk. Hon har de senaste åren jobbat som projekt- och kampanjledare i ”Demokratiklubb – från ord till handling”. Från början finansierades det med medel från Allmänna arvsfonden och i samarbete med bland annat ABF, men är nu del av den vanliga verksamheten. Tanken är att skapa mötesplatser för unga mellan 9 och 16 år där de får uttrycka sina åsikter och lära sig hur man påverkar.

– Fokus ligger på att det här ska vara roligt och hur man gör för att gå från ord till handling. Det handlar om hur man påverkar lokalt: i skolan, i bostadsområdet och i kommunen. Navet i arbetet är en webbplats där man kan gå en digital ledarskapsutbildning, ladda ner material och en studiehandledning. De olika träffarna har teman: En gång kartlägger man sitt bostadsområde och en annan träffar man en makthavare i sin kommunen.

– Allt material är gratis så vem som helst kan sätta i gång. Man kan också kontakta sin lokala Unga Örnar-avdelning eller förbundsexpeditionen om man vill ha hjälp.

Det övergripande målet med det här arbetet är att skapa ett samhälle där barn och ungdomar ses som rättighetsbärare och att de har samma möjlighet till inflytande och delaktighet som vuxna har.

– Vuxna tror ofta att de vet vad barn och unga tycker, men så behöver det inte alls vara.

Publicerad i nummer 2, 2022

Fler artiklar om allt som händer i ABF: