Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Min nya passion

Jag har fått en ny passion i livet. Med mobilen i handen och hörlurar i öronen går jag i min egen värld. Det som strömmar emot mig är ljudboken. Jag lyssnar på bussen, när jag sorterar tvätt, när jag lagar mat, när jag sitter vid bassängkanten och dottern är på simskolan. Jag lyssnar så ofta jag kan. För mig är boken ett sätt att kliva in i en annan värld där jag får möta människor och händelser som jag inte annars skulle ha mött.
Boken och litteraturen ger oss upplevelser, insikter och framför allt så ger det oss ett språk. Vi lär oss uppleva texter, berättelser och blir på det viset bättre själva på att uttrycka oss. Läsandet är en viktig del i en demokratisk skolning. Det är en förutsättning för det aktiva medborgarskapet.

Under hösten har det kommit flera rapporter om att vi läser allt mindre och kanske än mer allvarligt – att läsförståelsen minskar. En europeisk undersökning visar att läsförståelsen hos tonåringar just nu sjunker. I september kom den statliga litteraturutredningen med sitt betänkande där de slog fast att det krävs ett nationellt läslyft.
Läslyft är något som ABF, tillsammans med andra, länge har drivit. För oss handlar läsfrämjandet om att jobba aktivt och brett. Vi har tillsammans med bland annat fackföreningsrörelsen drivit Läs för mig pappa och olika former av arbetsplatsbibliotek. På nästan alla kulturområden ”ärver” barnen kulturaktiviteter från sina föräldrar. Om vuxna läser själva, läser deför sina barn och då läser barnen när de blir vuxna. Därför är det viktigt att satsa brett och involvera många olika aktörer.
Det spelar också roll om böcker finns i närheten av ens vardag. Skolan måste stimulera läsande och det borde vara en självklarhet att det finns skolbibliotek i alla skolor. Men så är det inte. Det är inte heller en självklarhet att det finns biblioteksfilialer i bostadsområden. För många är det långt och även svårt att ta sig till biblioteket.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har de konsekvent fört över allt läsfrämjande från folkrörelser och fackföreningar till de kommunala biblioteken. En bok för allas statsbidrag har tagits bort och det gäller även Kultur i arbetslivet.
Vi i ABF vill se en stor satsning på läsandet. En strategi som går från barn till vuxna, från skola till arbetsliv, från arbete till fritid. En satsning som ger möjlighet för även folkrörelser att arbeta med läsfrämjande. Vi folkbildare är duktiga på detta. Vi kan, vi vet och vi har nätverket. Vi anser att detta är en viktig demokratifråga.
Vi vill! Men vill regeringen?


 

Annika Nilsson är förbundssekreterare i ABF. Hon har tidigare varit riksdagsledamot (S), statssekreterare och ordförande i riksdagens kulturutskott. Annika bor i Haninge med sin man och två barn.

Fler artiklar om allt som händer i ABF: