Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Nya lärdomar

– för ledare

Nu kan ABFs alla cirkelledare fördjupa sina kunskaper i pedagogik, gruppdynamik och ABFs historia. Tre olika fördjupningsmaterial har arbetats fram under året som gått och kommer snart att finnas redo att användas. – Vi har märkt att det finns ett tryck från cirkelledarna att de vill lära sig mer. Det är väldigt roligt, säger JOHANNA MÅRTENSSON som lett arbetet med det nya materialet.

– Vi kastar in många övningar och säger att de är bra för deltagarna, men vi förklarar inte alltid varför vi gör just den övningen. Och det tror jag gör att deltagarna ibland inte riktigt förstår poängen med den.

Det är i början av hösten och deltagarna i ett av konferensrummen på ABF:s förbundskansli i Stockholm lyssnar intensivt på Jan-Erik Flodin från ABF Gävle. Han har just redovisat vad hans grupp kommit fram till i en diskussion om gruppdynamik och hur man ska arbeta för att undvika konflikter.

– Jag tror vi måste lyfta in i våra utbildningar att gruppmedlemmarna får vara olika utan att det blir fel. Här behöver vi diskutera om hur vi startar en grupp. Vad är viktigt i början och vad kan gå snett om vi inte hanterar det i början? fortsätter Kjell Arvedson, förtroendevald i ABF Skåne.

Blocket fylls av gula post it-lappar och diskussionen böljar fram och tillbaka mellan ledarens roll i cirkeln, vikten av reflektion och hur man kan tänka kring mer deltagarstyrda cirklar. Redovisningen och grupparbetet är en del i en tvådagarsträff där den centrala arbetsgruppen för cirkelledarutbildning och ABFs forskningsnätverk träffas. Målet är att bidra med tankar och perspektiv till det som ska bli fortsättningsutbildningar för cirkelledare.

– Den här konstellationen med de här två grupperna är helt ny. Men det finns så mycket i forskningen som kan ge ett vitaliserande perspektiv. Inte minns i hur man kan titta på vår historia. Så det här känns som en bra blandning eftersom den central arbetsgruppen funnits länge, berättar Johanna Mårtensson, som är nationell samordnare på förbundsexpeditionen.

Så vad är det för material ni ska ta fram?

– Vi arbetar med tre nya utbildningar: Pedagogik och metodik, Gruppens arbete och ABFs historia. Tanken är att man ska kunna gå någon av dessa efter att man gått grundutbildningen och sedan känner att man vill fördjupa sig. De kommer inte i någon speciell ordning, utan man kan välja det som passar.

Kanske mest populärt tror Johanna Mårtensson att materialet om gruppers arbete.

– I det tar vi upp hur man hanterar konflikter och hur man bygger en bra grupp. Det har varit mycket efterfrågat, så jag hoppas att alla som frågat efter sådant ska känna att det här hjälper dem.

Det måste kännas bra att det finns ett tryck underifrån efter ett sådant här material.

– Verkligen! Det betyder att det finns ett engagemang för uppdraget. Och det är viktigt att vi kan svara när cirkelledare vill ha saker från oss. Samtidigt är det en jättestor uppgift. Vi har så många olika cirklar: allt från hur man spelar gitarr till politisk teori.

Den här satsningen på fördjupning kommer efter att ABF under flera år haft stort fokus på introduktionssamtal och grundläggande cirkelledarutbildning. Tanken är helt enkelt att alla som leder en cirkel i ABF ska gå igenom dessa två steg.

– Men vi ska så klart inte bara vara nöjda med att alla har en grundutbildning. Förhoppningsvis stannar så många som möjligt under en längre period och känner att de vill utvecklas hos oss i ABF.

När den här texten skrivs är materialen inte helt klara. Målsättningen är att de ska lanseras i början av december.

– Till skillnad från många äldre material blir det här inte fysiska böcker, utan de kommer att finnas i pdf-form. Så de kommer att gå att skriva ut, men också gå att ändra om vi upptäcker att det är något som inte blev som vi tänkte oss.

Publicerad i nummer 4, 2022

Fler artiklar om allt som händer i ABF: