Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Rätt om rätt!

– ABF Halland ger råd

om diskriminering

Det behövs mer kunskap om vad som är diskriminering och hur man motverkar det. Så tänkte ABF Halland och drog i gång Rättighetscentrum. Nu ger de kostnadsfri rådgivning till alla som behöver.

– Efter en av våra föreläsningar kom det fram en kvinna och berättade att hon fått en riktig aha-upplevelse. Hon har jobbat ett helt yrkesliv och egentligen aldrig upplevt diskriminering, men nu insett hur det fanns där hela tiden. Den känslan är så viktig, tänk att vi kan bidra till att fler ser nya perspektiv.

Orden är Sofie Johanssons, verksamhetsledare på Rättighetscentrum, som hon och juristen Anna Gorris startade i januari 2020. Just föreläsningar, både för organisationer och för allmänheten, är en av de viktigaste uppgifterna. Detta för att öka kunskapen kring vad som egentligen är diskriminering.

– Jag skulle säga att det råder stor kunskapsbrist kring lagen och vad den innebär. Men också vem man ska vända sig till, säger Anna Gorris.

En viktig uppgift för Rättighetscentrum är att hjälpa till just med de frågorna: Är det jag varit med om diskriminering? Och: Om det är det, vad gör jag nu?

– Vad lagen säger och vad som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande är inte alltid samma sak. Men det är viktigt att man får prata med någon om situationen.

Vad är ett typiskt ärende?

– Det är lite svårt att säga, men vanligast är nog frågor om diskriminering kopplat till funktionsnedsättning eller etnicitet. Jag tror vi fått frågor som berör alla de sju diskrimineringsgrunder som lagen behandlar. Och vi har nog varit i kontakt med någon från alla kommuner i Halland, så det känns som vi nått ut bra, säger Sofie Johansson.

Rättighetscentrum finansieras med hjälp av årliga pengar från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, och tanken är att man ska finnas kvar på lång sikt. Det finns också planer på att integrera centrumets arbete med cirkelverksamheten.

– Vi har definitivt planer på hur vi vill jobba folkbildningsmässigt. Vi tror på den idén att vi lär av varandra. Det är en styrka att ha ABF som huvudman, det finns ett stort kontaktnät och många föreningar vi kan samarbeta med.

Publicerad i nummer 1, 2021

Fler artiklar om allt som händer i ABF: