Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

”Solidaritet – på riktigt”

– så bedriver ABF Skåne klimatarbete

i kapstaden

Tillsammans med den sydafrikanska miljöorganisationen EMG arbetar ABF i Skåne för att öka medvetenheten om klimatförändringarna. Samtidigt försöker man hjälpa de sydafrikaner som drabbas hårdast av torka och skyfall att hitta vägar att knuffa politikerna i rätt riktning. För klimatfrågan och frågor om fattigdom och samhällsklyftor går inte att separera i Sydafrika. – Det här är solidaritet på riktigt och det är det enda sättet vi kommer att lösa den här frågan på, säger Mandy Moussouris från EMG.

– Vårt land och hela södra Afrika påverkas extra mycket av klimatförändringarna. Först blir det långvarig torka och sedan när det väl regnar, då kommer det så mycket att det blir översvämningar. Många fattiga bor i de här områdena och när vattenmassorna kommer sköljs deras hem bort. De förlorar allt.

Orden är Mandy Moussouris, chef på EMG (Environmental Monitoring Group), som håller till i Kapstaden. Hon berättar att klimatfrågan och frågor om fattigdom och samhällsklyftor inte går att separera i Sydafrika. Det är de fattiga som drabbas hårdast av översvämningarna och även av vattenbristen som följer i det nyckfulla vädrets spår. Detta samtidigt som de mer välbeställda kan köpa till sig nästan obegränsad tillgång av vatten. Därför har EMG gått från att främst arbeta med att påverka lagar och regler till att jobba med organisering på gräsrotsnivå.

– Bland annat bygger vi nätverk av lokala jordbrukare. Där kan de dela med sig av kunskap i hur man kan odla för att spara vatten. Vi tittar också på hur inhemska grödor och lokal kunskap kan vara ett sätt att anpassa jordbruket till klimatförändringarna.

Vad kommer då ABF Skåne in i detta? En hel del av det arbete Mandy Moussouris beskriver för Fönstret görs inom ramen för det projekt ABF har ihop med EMG och som finansieras med medel från Olof Palmes internationella center.

Projektet startades 2020 och är tänkt att hålla på fram till nästa år. Just organiseringen av människor som direkt drabbas av klimatförändringarna är ett återkommande tema.

– EMG driver också klimatklubbar på olika skolor runt Kapstaden. Där får barn och ungdomar sätta ord på vad de ser och vad som händer i deras egen närmiljö. De tar prover på vatten, arrangerar städdagar och pratar om hur klimatförändringarna påverkar deras vardag, berättar verksamhetsutvecklare Eva Hartman.

Samarbetet handlar dock om så mycket mer än att ABF ser till att det skickas pengar till Sydafrika. EMG och ABF i Skåne har lärt känna varandra väl, man har haft praktikanter hos varandra och det här handlar om ett gemensamt utbyte och lärande som är mycket viktigt.

– Utifrån vår syn på folkbildning så ligger en stor del av vår kraft i att vi kan koppla globala frågor till människors vardag. När vi träffas blir kopplingen mellan ABF och människor i andra länder större.

Så vad betyder det här arbetet för er?

– Det ger ny näring till vårt folkbildningsarbete och det blir så tydligt att miljö och social rättvisa inte går att separera. Det blir också stöd i vårt metodutvecklingsarbete. Vi testar saker ihop med våra kollegor i Sydafrika och tillsammans lär vi oss en metod eller ett visst verktyg.

Ett exempel på hur samarbetet handlar om givande och tagande är arbetet med att hjälpa lokala jordbrukare att få bättre betalt för sina grödor. I Sydafrika tar mellanhänderna mycket av vinsten, så det har förts diskussioner om att hjälpa till med att starta onlineförsäljning.

– Vi har haft ett webbinarium om det, men det är inte säkert att det kommer att funka här som det gör i Sverige. Det är stor skillnad i hur många som har tillgång till internet. Men även om det här digitala systemet inte blir verklighet, så har arbetet med det blivit en katalysator för en massa annat. Nu har vi ett nätverk av lantbrukare som samarbetar och det hade vi inte förut, säger Mandy Moussouris.

Så vad hoppas ni det här projektet ska ge för resultat?

– Att vi bygger solidaritet folk till folk. Vi kan stötta varandra i klimatkampen och det är solidaritet på riktigt.

Publicerad i nummer 2, 2023

Fler artiklar om allt som händer i ABF: