Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Reportage

Skolagitatorn

– ”Rektor Linnea” tar tjänstledigt för att förändra svenska skolan

 

Rektorn LINNEA LINDQUIST vill förändra det svenska skolsystemet. Frågan är så viktig för henne att hon som en sorts modern agitator kommer att ta ledigt från jobbet tre månader för att valarbeta – helt på egen hand.

Linnea Lindquist
Finns på Twitter som @rektor_linnea. Är biträdande rektor på två skolor i Göteborg: Hammarkullsskolan och Nytorpsskolan. ”Vi har elever från världens alla hörn, men få med svensk bakgrund. Jag brukar säga att de ligger i ett särskilt roligt område att jobba i.” Har gett ut två böcker: En tickande bomb om skolsegregation och En negativ spiral om kampen om den kommunala skolans resurser.


Det är via Twitter Linnea Lindquist gjort sig känd som en vass och påläst skoldebattör. Där går hon under namnet Rektor Linnea, vilket är lite ironiskt med tanke på att hennes första tanke var ”aldrig i livet!” när någon nämnde att just rektor vore ett bra yrke för henne.

– Jag jobbade som lärare i förskolan och det var flera olika personer som nämnde det. Till slut såg jag en tjänst som verkade rolig och tänkte att jag provar något år. Nu har det gått tio, säger hon och skrattar.

När hon blev rektor fick hon på allvar upp ögonen för de problem som hon menar finns i vårt nuvarande skolsystem och det sätt skolpengen är konstruerad. 2019 började hon läsa kommunbudgetar och de två senaste åren har hon varje år läst landets samtliga 290. Och hon har sett en röd tråd: Ekonomin i kommunerna slås sönder och dräneras när enskilda huvudmän etablerar sig alltmer.

– Kommunerna måste alltid hålla skolplatser i alla geografiska delar av sitt område och de måste också alltid vara beredda på att ta emot elever om en friskola lägger ner. Det kostar. Med nuvarande lagstiftning är det ansvaret ofinansierat.

För att få flera att börja prata om skolans framtid kommer hon direkt efter skolavslutningen i juni att ägna först semester och sedan tjänstledighet åt att diskutera och debattera så ofta och med så många hon bara kan.

– Det blir sammanlagt nästan tre månader. Jag ska vara i Almedalen en vecka och delta i debatter och föreläsa i andra sammanhang också. Det är bara att höra av sig!

Linnea Lindquists engagemang i skolan beror inte på omsorg om kommunernas budgetar. Hon menar att det står större värden på spel – synen på utbildning som en gemensam angelägenhet.

– Vad händer när en god utbildning alltmer ses som föräldrars individuella ansvar? Man ska välja rätt skola för sitt barn och gör man inte det får man skylla sig själv. Det är för mycket ansvar att lägga på en förälder. Och vad händer med de barn som blir kvar i skolor andra väljer bort?

Publicerad i nummer 2, 2022

Fler reportage från tidningen Fönstret: