Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Sju skäl att läsa ...

Gustaf Fröding

– grov och mild på samma gång

1. Därför att han slog igenom med dunder och brak, med samlingen Guitarr och dragharmonika, 1893. Alla älskade Fröding. Han hade allt, humor, medkänsla, skämt och allvar.

2. Därför att han kan vara grov och mild på samma gång, som i Ett gammalt bergtroll. En tidlös bild av mannen som slåss med sin skuggsida. Trollet vill kärlek, men drivs av sorg och en sexualitet som kan vara våldsam.

3. Därför att han är sångbar som få. Ingen poet har blivit tonsatt så ofta som Fröding, för kör, opera och rock. Med sången om Anita imponerade dansbandet Sven-Ingvars 1971.

4. Därför att han var modig. 1896 blev Fröding åtalad för boken Stänk och flikar, med dikten En morgondröm som gestaltade ett samlag. Det blev skandal. Professor Warburg som annars beundrade Fröding tyckte det var ”mer populärmedicin än poesi”. Värst var att diktens unga kvinna också hade erotiska känslor, ”sin älskades åtrå i möte”. Dubbelmoralen krävde kyska kvinnor. Ironiskt nog var det kvinnorna som försvarade Fröding. Ellen Key tyckte att dikten var oskuldsfull. Det betyget var hon ensam om.

5. Därför att trots att Gustaf ”köpte sin kärlek för pengar” är han den man som skrivit bäst om prostituerade och fallna kvinnor. De skildras med respekt och ömhet, som offer för social orättvisa. Elin i Hagen dödar sitt barn och får fängelse, Ingalill dränker sig. I dikten En ung mor möter vi en 17-åring med byltebarnet i knät. Hon är frestad att kväva ungen, men ändrar sig. Hon får dra sig fram, ”och den usla karln får betala för sitt barn”.

6. Därför att han kunde få bokstäverna att härma vindens, regnets och vågens ljud. Det ser så lätt ut. Fröding har skrivit några av de vackraste dikerna på svenska språket. Men vem kan välja mellan Säv, säv susa och Kung Liljekonvalje av dungen?

7. Därför att han förnyade poesin. När han var både alkoholiserad och psykiskt sjuk skrev han dikter som pekar mot modernismen. Det är enkelt och avskalat. Mest känd är Gråbergs sång: ”Stå grå stå grå ... så är gråbergs gråa sång, lå-åå-å-å-å-å-ång.”

Publicerad i nummer 2, 2021