Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

Hon får tusentals

att jobba – gratis

Hon kan konsten att ta till vara människors engagemang. Amelie Silfverstolpe startade Volontärbyrån, som har fått tusentals svenskar att jobba ideellt.

Amelie Silfverstolpe
Ålder: 42.
Bor: Stockholm.
Gör: Grundare av Volontärbyrån, en ideell verksamhet som sedan 2002 har förmedlat nästan 37 000 kontakter mellan volontärer. Bland annat förmedlar de läxhjälpare till Röda Korsets ungdomsförbund, och insamlare till Världens barn.
Bakgrund: Har själv jobbat som volontär, bland annat för Ickevåldsfonden, och arbetar fortfarande ideellt med Tjejzonen och som ordförande i Raoul Wallenberg Differencemakers.


1. Volontärarbete bygger på engagemang. Hur tar man som ledare bäst till vara engagemang?

 

– Man måste ha sin egen organisations behov som utgångspunkt. Sedan gäller det att matcha det med vad volontärerna själva har lust att göra, vad de känner engagemang för, och vad de vill driva. Då blir engagemanget uthålligt och långsiktigt givande, för båda.


2. Hur håller man engagemanget vid liv?

– Jag försöker att ge mycket feedback, visa att jag intresserar mig för vad volontärerna gör och vad de åstadkommer. Jag tycker att man ska hålla utvecklingssamtal med dem lika väl som med medarbetare. Hur vill de utvecklas i sin roll? Se till att de får vara så delaktiga som de har lust att vara! Vissa vill vara mycket delaktiga, andra inte alls. Det är också viktigt att tacka dem på olika sätt.


3. Hur har Volontärbyrån lyckats få så många att jobba ideellt?

– Jag tror att det har att göra med att vi utgår från volontärernas önskemål. Vi ger dem ett smörgåsbord med spännande uppdrag att välja mellan.


4. Unga vill engagera sig, ändå är det ibland svårt att rekrytera unga till folkrörelser. Varför?

– Vi gör varje år en undersökning med våra volontärer, Volontärbarometern, och då svarar många att de vill göra något konkret i stället för att skänka pengar. Jag tror att många folkrörelser fortfarande i första hand satsar på att värva medlemmar i stället för att värva aktiva. Vi ser att ungefär hälften av volontärerna blir medlemmar så att söka volontärer är bra även som metod för medlemsrekrytering.


5. Ni har nått ungdomar. Vilket är ert framgångsrecept?

– Det stämmer, cirka 70 procent är 18–35 år och majoriteten 20–25 år. Vi låter dem välja vad de har lust till genom ett brett utbud av möjliga uppdrag. De uppskattar tydliga uppdragsbeskrivningar så att de vet vad som förväntas. Och sedan har det såklart att göra med att vi är nätbaserade: unga vill kunna söka sina uppdrag själva, när de vill och ta ställning innan de tar kontakt.


6. Vad är viktigt att tänka på när man leder volontärer?

– Att alla har olika motiv. Det gäller att ta reda på varför dina volontärer har engagerat sig och se till att hålla deras individuella drivkrafter vid liv.


7. Du har tidigare jobbat med ledningsfrågor i näringslivet. Skiljer sig ledarskapet åt mellan att leda volontärer och professionella?

– Både ja och nej, tydlighet och entusiasm krävs i båda. Men när du leder personer som har lön för att gå till jobbet kan du delegera även lite tråkiga uppgifter, med volontärer gäller det att locka fram deras engagemang, vilket man i och för sig bör göra mycket mer även när man leder anställda. Det finns mycket att lära för företagsvärlden.


8. Beskriv dig själv som ledare!

– Prestigelös, strukturerad, positiv, problemlösande samhällsentreprenör med stort förtroende för dem jag arbetar med.


9. Vilken fråga har jag missat att ställa dig om ideellt ledarskap?

– Kanske vad jag har som motto i mitt ledarskap.


10. Vad svarar du på den frågan?

– Det som är värt att göra, gör det ordentligt!

 


 

Tre ledare jag beundrar:

■ Anna Carlstedt, styrelseordförande i Forum Idéburna Organisationer med social inriktning. Hon är tydlig, energigivande och humoristisk.

■ Raoul Wallenberg, räddade tusentals ungerska judar under andra världskriget. Han var modig, outtröttlig och hade stort civilkurage.

■ Aron Hurst, grundare av Taproot Foundation. Han delar generöst med sig av sin kunskap och stöder organisationer i hela världen för att förmedla professionella uppdrag som utförs utan att ta betalt, så kallade pro bonoprojekt.

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: