Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

”Viktigast att förstå varför du vill leda!”

Leder du av plikt eller slentrian? Ja, det är en vanlig fälla i föreningslivet, anser ANNA IWARSSON som lett Friskis & Svettis i nio länder. Hennes recept: att varje år välja om sitt engagemang.

ANNA IWARSSON
Ålder: 50 år.
Bor: I Stockholmsförorten Bromma.
Yrke: Föreläsare och författare till flera böcker om utvecklande ledarskap och organisationer. Och en alldeles vanlig gympaledare.
Bakgrund: Tidigare generalsekreterare för IF Friskis & Svettis i nio länder, ordförande för Svenska gymnastikförbundet, ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

1. Vad är viktigt att tänka på när man leder ideellt?
– När man går in i ett ideellt ledarskap, som bygger på förtroende, är det viktigt att veta varför man vill leda. Varför vill jag inneha makt att leda andra? Vad vill jag åstadkomma? Vilken är min bakomliggande drivkraft? Vill jag bygga något bra tillsammans med andra eller gör jag det för min egen skull, för att förbättra mitt cv?

2. Men är det fel att leda för att man vill vässa cv:t?
– Nej, inte om man är medveten om sin drivkraft och kan förhålla sig till den på ett professionellt sätt. Den stora skillnaden är att veta vad drivkraften gör med mitt ledarskap, att förstå att den påverkar mitt sätt att leda. Om drivkraften är att jag söker personlig bekräftelse kommer jag att missa själva poängen, det vill säga att möjliggöra för andra att utvecklas.

3. Hur är du som ledare?
– Extremt uthållig. Det gör att jag orkar lyssna, analysera, bjuda in till dialog och härbärgera många olika uttryck för engagemang. Jag leder på olika sätt i olika situationer. Det kan man göra när man är trygg i sitt ledarskap.

4. Vad menar du med ”många olika uttryck för engagemang”?
– Jo, engagemang kan visa sig på många olika sätt. Vissa personer är drivna och utvecklingsbenägna, medan andra kan verka sura. Några är tysta och verkar bara vilja följa andra. Erfarenhet har lärt mig att det finns olika sätt att visa engagemang och det finns inget rätt eller fel. Det kan vara lätt att forcera förbi de tysta eller sura, men då biter man sig i svansen. De har bara ett annat uttryck för sitt engagemang.

5. Hur har du blivit trygg som ledare?
– Genom att varje år välja om mitt sätt att leda mig själv.

6. Ett utvecklingssamtal med dig själv?
– Ja! Eller snarare ett medarbetarsamtal med mig själv. Jag menar att om man väljer att leda andra på sin fria tid är det viktigt att förstå sitt eget varför. Det utforskar jag genom regelbundna omval. I en ideell organisation är det lätt hänt att man fortsätter som ledare av plikt eller av slentrian. Här finns en utmaning för hela föreningslivet. Mina omval gör att jag blir medveten om vad jag tycker är inspirerande att leda. När jag trivs blir jag en bra ledare.

7. Hur motiverar du andra ledare?
– Man kan aldrig motivera någon annan. Motivation kan bara komma från dig själv. Däremot kan jag bjuda på olika sätt att inspirera som i förlängningen gör att du blir motiverad.

8. Hur gör du det?
– Man vet från forskningen att det krävs tre saker för att känna sig motiverad:
1. Att känna att man är med och bygger något bra.
2. Att man får vara med och göra skillnad.
3. Att man får personlig utveckling.
– Om vi får de tre sakerna blir vi motiverade.

9. Hur ser framtiden ut för ideellt ledarskap?
– Helt fantastisk! Att få samlas kring något man gillar, att påverka, göra gott och dessutom i ett demokratiskt sammanhang – det är hur modernt som helst. Utmaningen är att förpacka folkrörelserna på ett sätt som lockar alla generationer. Det är viktigt att fråga sig: Vad är det unika som vi i vår organisation vill lämna efter oss?

10. Ditt bästa tips till cirkelledare?
– Ha roligt och led med sunt förnuft! Det smittar.


Tre ledare jag beundrar

ALICE BAH KUHNKE – kultur- och demokratiminister, för sitt tydliga ställningstagande med sin klänning på Nobelfesten.

ANNIKA GÄRDERUD – som varit med sedan starten av Friskis & Svettis och som arbetar med strategisk utveckling på Friskis & Svettis riksorganisation, för sin enastående förmåga att i över 40 år ha lyckats inspirera andra att vilja utvecklas.

BJÖRN ERIKSSON – styrelseordförande för Riksidrottsförbundet, som leder styrelsens arbete med prestigelöshet och ambitionen att lämna något bra efter sig.

Publicerad i nummer 1, 2018

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: