Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

Starka – tillsammans!

NICOLAS LUNABBA har tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete i Malmös utsatta områden. Hans framgångsrecept handlar om att verkligen försöka förstå hur de unga tänker, om att lämna sin egen comfort zone och om att hämta styrka i sitt professionella team och leda tillsammans.

NICOLAS LUNABBA
Ålder: 41 år.
Familj: Två döttrar och sambo.
Gör: Verksamhetsansvarig vid Helamalmö samt författare.
Utmärkelser: Utsedd till hedersdoktor vid Malmö universitet 2022, Martin Luther King-priset 2022, IM-priset 2021 och Anders Carlbergs minnespris 2021.

1. Vad är Helamalmö?
– En organisation som verkar för social hållbarhet och rättvisa i de så kallade socioekonomiskt utsatta områdena. Målet är höjd levnadsstandard. Vi tillgodoser praktiska behov på lokal nivå och vill vara en röstbärare – alltså en kritisk röst i samhällsdebatten.

2. Vad krävs av dig som ledare?
– Att våga ta plats i debatten, gå ur min comfort zone och hitta nya arenor där vi kan verka. Men det skulle kännas förmätet att kalla mig själv ledare, så min titel är verksamhetsansvarig. Det lägger i stället en börda på mina axlar! Min roll är att stötta och stärka. Vi pratar om vilka behov som finns och mitt ansvar blir att hitta lösningar – fixa pengar, resurser eller aktörer som vi kan samarbeta med.

3. Hur påverkar du politiker?
– Det är farligt att se sig som en sorts budbärare till makten. I stället vill jag hålla makthavare ansvariga. Dessutom har de redan koll på vad som händer i de här områdena och vad som behövs för förändring. Mitt jobb är att pusha gränser, skapa incitament och vara påtryckare.

4. Vilket är det bästa sättet att bemöta unga?
– Att förstå deras sammanhang och platsen de är på – såväl den socioekonomiska situationen som deras inre värld. Det kan summeras som lokal förankring, betydelsen av sociala relationer och att intellektuellt förstå vilka krafter som påverkar de här ungdomarna. Det relationella är det viktiga – att förstå barnen och vara dem nära.

5. Är det ett vanligt förhållningssätt?
– Vi har en förödande förmåga i Sverige att inom ungdomspedagogik tro att det professionella innebär ett känslomässigt avståndstagande. Bli aldrig privat och kompis. Vår inställning är den motsatta: det professionella är att lära känna de unga på djupet – möta dem i deras rika känslo- och tankevärld för att på bästa möjliga sätt kunna stötta och finnas till hands.

6. Kan det inte vara svårt att sätta gränser för engagemanget?
– Det relationella går före allt annat. Du kan inte villkora det absolut viktigaste – relationen mellan dig och barnet. Men på ett professionellt plan är du inte ensam utan har ett team av vuxna på din arbetsplats eller i din förening. Det är därför vi kallar oss familjen.

7. Ja, du pratar om det kollektiva ledarskapet. Varför?
– Det blir ett ledarskapande snarare än idén om den store – ofta manlige – ledaren. Tillsammans är vi extremt starka.

8. Vad menar ni med social infrastruktur?
– Vi behöver en holistisk syn på sociala insatser. Saker hänger ihop: ett antirastiskt projekt är bra, men löser inte den socioekonomiska situationen i ett område. Inte heller att bara skaffa jobb till 100 personer.

9. Vad betyder ledarskap för dig?
– En ledare gör uppoffringar och verkar för the greater good. En prestigelös och ödmjuk person som vågar ta fajten och är modig. Ofta är de bästa ledarna de informella, till exempel en person som har ett positivt inflytande i ett område. De som står upp för rättigheter, tar täten och jobbar för andra.

10. Din debutbok släpptes i dagarna. Vad hoppas du att den ska bidra med?
– Jag hoppas att folk ska läsa och ta den till sig och att människor med liknande erfarenheter ska känna igen sig. Att någon kan stärkas av det jag pratar om. Men även om den har ett extremt politiskt ärende så finns det också något i den som har med litteratur att göra.


3 ledare jag beundrar

NINA LUNABBA, mamma var under min uppväxt extremt mån om att jag aldrig skulle bli kränkt och bemötte mig alltid på den nivå där jag befann mig.

TARKAN SHUKR, platsansvarig Mötesplats Helamalmö, Nydala – barnrättskämpen personifierad: stort hjärta, stort socialt patos och förstår innebörden av långsiktigt relationellt arbete.

MALCOLM X – för hans integritet och övertygelse att i varje möte med ”överheten” ha det moraliska övertaget.

Publicerad i nummer 3, 2022

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: